Sinebrychoff jatkaa Itämeren suojelua jo kolmannella Itämeri-sitoumuksellaan

23.03.2023 | Teksti:

Sinebrychoffin uuden Baltic Sea Action Groupille antaman Itämeri-sitoumuksen pääteema on uudistava maatalous, jolla on vahva kytkentä vesistöidemme ja Itämeren hyvinvointiin. Sinebrychoffin tavoitteena on pysyä panimoteollisuuden suunnannäyttäjänä uudistavan maatalouden saralla.

Kolmannella Itämeri-sitoumuksellaan Sinebrychoff toteuttaa emoyhtiönsä Carlsbergin vuonna 2022 julkaisemia vastuullisuustavoitteita, jotka tähtäävät kohti nollapäästöjä ja sitäkin pidemmälle. Carlsberg on sitoutunut tavoitteissaan siihen, että vuoteen 2030 mennessä ostetusta mallasohrasta 30 % on tuotettu uudistavan maatalouden periaattein. Vuonna 2040 luvun tulisi olla jo 100 %. Nämä konsernin tavoitteet koskevat myös Suomen johtavaa panimoyhtiötä Sinebrychoffia.

Uudistava maatalous suojelee Itämerta

Uudistava viljely hillitsee ilmastonmuutosta ja parantaa ympäristön tilaa jatkuvasti ruuantuotannon yhteydessä. Uudistavat viljelymenetelmät muun muassa parantavat maaperän kasvukuntoa niin, että hiiltä varastoituu ilmakehästä takaisin maahan. Hyväkuntoinen maaperä pitää myös ravinteet paremmin kasvien käytössä ja estää vesistöjä rehevöittävien ravinteiden valumista Itämereen. Se edistää myös luonnon monimuotoisuutta.

”Olemme erityisen iloisia siitä, kuinka pitkäjänteisesti Sinebrychoff on tehnyt työtä Itämeren suojelemiseksi vuodesta 2014. Panimo toi jo vuonna 2016 markkinoille ensimmäisen Itämeri-ystävällisen jouluoluen, ja vuosina 2021-2022 KOFF-jouluoluen mallasohra tuli uudistavasti viljeleviltä tiloilta. Jokaisessa Sinebrychoffin sitoumuksessa on kunnianhimon taso noussut entisestään”, kertoo BSAG:n toimitusjohtaja Laura Höijer.

Uusimmassa sitoumuksessaan Sinebrychoff keskittyy uudistavan maatalouden edistämiseen toiminnassaan entistä laajemmin. Tätä varten se perustaa sisäisen asiantuntijatyöryhmän, joka koostuu mmm. kestävän kehityksen, hankinnan, tuotannon ja viestinnän henkilöistä. Lisäksi yhtiö kouluttaa työntekijöitään uudistavan viljelyn periaatteista.  Sinebrychoff jatkaa uudistavasti viljeleviltä tiloilta tulevan jouluoluen tuotantoa ja selvittää konseptin laajentamista muihin tuotteisiin. Virvoitusjuomia valmistavana yrityksenä Sinebrychoff perehtyy myös uudistavien viljelymenetelmien mahdollisuuksiin sokerijuurikkaan viljelyssä.

Viljelijäyhteistyötä ja kiertotaloutta

”Päästäksemme tavoitteisiimme meidän tulee olla vuorovaikutussuhteessa maanviljelijöiden kanssa uudistavan viljelyn menetelmien käyttöönotossa. Tämän eteen teemme yhteistyötä BSAG:n sekä muiden tärkeiden sidosryhmien kanssa, järjestämällä esimerkiksi uudistavan viljelyn koulutuksia”, kertoo viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström Sinebrychoffilta.

Sinebrychoff tutkii myös sitä, miten uudistavan maatalouden ja kiertotalouden periaatteiden mukaista ravinteiden kierrätystä voitaisiin viedä vielä askel eteenpäin: oluen valmistuksen sivutuotteena syntyvä märkämäski toimitetaan tällä hetkellä karjatiloille rehuksi, mutta ideaalitilanteessa myös karjatilat ja mallasohraviljelijät eläisivät  keskenään kiertotaloudessa.  Näin ravinteet saataisiin hyötykäyttöön, ja ympäristö säästyisi ylimääräiseltä kuormitukselta.  Karjanlannan kierrätys edistäisi myös luonnon monimuotoisuutta.

Panimo sitoutuu myös parantamaan omassa tuotannossaan kestävää vesien käyttöä ja juomien valmistuksen vesitehokkuutta saavuttamansa Alliance for Water Stewardship -tason mukaisesti. Perinteikkään Nicolas Sinebrychoff Challenge -purjehduskilpailujen yhteydessä Sinebrychoff tuo esiin Itämeren suojelun tärkeyttä ja yrityksen toimia Itämeri-työn vauhdittamiseksi. 

Tutustu sitoumukseen tästä linkistä:
https://www.bsag.fi/itameri-sitoumukset/sinebrychoff-23-27/