Virvoitusjuomavero nousee ensi vuonna

10.12.2019 | Teksti:

Hallitus teki virvoitusjuomaveroa koskevan korotusesityksen eduskunnalle kuluvan vuoden lokakuussa. Laki hyväksyttiin eduskunnassa marraskuun lopussa.

Veronkorotus kohdistuu kaikkiin virvoitusjuomiin, mutta se painottuu sokeripitoisiin juomiin. Yli 0,5 % sokeria sisältävien virvoitusjuomien valmisteveroa korotetaan 5 sentillä litralta valmista juomaa. Vuoden alussa näissä juomissa on siten 32 senttiä vero/litra. Muiden virvoitusjuomien valmistevero nousee 1 sentillä litralta. 2020 alusta vero on 13 senttiä/litra. Lisäksi virvoitusjuomien verosta vapautetun pientuotannon raja nostettaan nykyisestä 50 000 litrasta 70 000 litraan.

Virvoitusjuomien valmisteveron korotukseen liittyen muutettiin myös alkoholi- ja alkoholijuomaverosta annettua lakia siten, että tietyistä vain vähän alkoholia sisältävistä juomista kannettavan alkoholiveron määrää korotettaisiin virvoitusjuomaveroa vastaavasti.

Valtio tavoittelee veronkorotuksella noin 25 miljoonan euron lisätuottoa vuodessa, mutta kuten jo useana vuotena aikaisemmin, tämä tulotavoite tuskin toteutuu. Veronkorotusten vaikutuksesta yli 0,5 % sokeria sisältävien juomien kulutus on vähentynyt, eli kuluttajat ovat siirtyneet juomaan vähemmän verotettuja sokerittomia tai vähäsokerisia juomia. Fiskaalisessa mielessä veronkorotus ei siten enää toimi.

Virvoitusjuomiin kohdistuessaan verotetaan vain kolmea prosenttia suomalaisten nauttimasta sokerista, joten veron kansanterveydellinen ohjausvaikutus on myös olematon. Nykyisessä hallitusohjelmassa tuodaan kuitenkin esille tarve selvittää tulisiko Suomeen kehittää fiskaalisesti tehokkaampi ja kansanterveyttä paremmin edistävä vero.

Avainsanat: , ,