Sinebrychoffin anniskelumyynnin asiakastyytyväisyys kasvussa

25.08.2016 | Teksti:

Sinebrychoff teetti touko-kesäkuussa 2016 asiakastyytyväisyystutkimuksen, jonka käytännön toteutuksesta vastasi Innolink Research Oy. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa yrityksen asiakastyytyväisyyttä On Trade -kanavassa sekä paikantaa kehittämistä vaativia kohteita. Internetkyselynä ja puhelinhaastatteluina toteutettuun tutkimukseen vastasi Sinebrychoffin 844 asiakasta.

TOP 5 parhaiten onnistunutta tekijää (Asteikko: 1 = onnistunut erittäin huonosti … 7 = onnistunut erittäin hyvin)

  • 6,2 / 7 Toimitusvarmuus
  • 6,1 / 7 Toimitus sisällön oikeellisuus
  • 6,0 / 7 Myyntihenkilöstön palvelualttius ja ystävällisyys
  • 6,0 / 7 Toimitusnopeus
  • 6,0 / 7 Henkilöstön tuotetuntemus

Jussi Salmi enikiiSinebrychoffin kehittämiskohteet

Vastaajista 22 % oli sitä mieltä, että Sinebrychoffin tulisi jatkossa panostaa entistä aktiivisempaan myyntityöhön.

20 % vastaajista oli sitä mieltä, että myynnin edistämisen materiaalit vaativat jatkossa kehittämistä.

”Parhaat brändit höystettynä kansanvälisellä tietotaidolla eivät vielä riitä. Hyvältä kumppanilta odotetaan aktiivisuutta ja välineitä liiketoiminnan kehittämiseen. Parhaat ratkaisut syntyvät yhteistyössä asiakkaidemme kanssa. Lähde aktiivisesti työhön mukaan!” Sinebrychoffin On Trade -kanavajohtaja Jussi Salmi (kuvassa vasemmalla) haastaa.

Asiakastyytyväisyys kasvanut entisestään

Sinebrychoffin toimintaan ollaan myös kokonaisuudessaan hyvin tyytyväisiä. Yritys sai 2016 arvosanakseen 5,9 asteikolla 1-7.  Lisäksi jopa 22 % vastaajista arvioi toiminnan kokonaisuutena kehittyneen entisestään viimeisen vuoden aikana.  68 % arvioi toiminnan pysyneen ennallaan.

Suosittelutodennäköisyys erittäin korkealla

Asiakkaat näkevät Sinebrychoffin vahvana ja luotettavana toimijana, minkä vuoksi he mielellään ja luottavaisina ovat valmiita suosittelemaan yritystä myös muille. Sinebrychoffin NPS-tulos on 46.  Innolinkin vertailutietokannassa NPS-luku on keskiarvollisesti 33.

Net Promoter Score eli NPS -menetelmällä pyritään ennustamaan asiakkaiden todennäköisyyttä suositella yritystä ja sen palveluita muille. Asiakkaat luokitellaan vastausten perusteella kolmeen luokkaan:  arvostelijoihin (0-6), passiiveihin(7-8) ja suosittelijoihin (9-10).  NPS -luku lasketaan vähentämällä suosittelijoiden osuudesta arvostelijoiden osuus.

”Asiakastyytyväisyys on toimintamme keskeisiä kulmakiviä. Tulokset osoittavat, että pystymme vastaamaan asiakkaidemme odotuksiin keskimääräistä paremmin. Suuret kiitokset luottamuksestanne”, Jussi Salmi kiittää.

Tutkimuksen toteutti Innolink Research Oy.

Avainsanat: ,