Kansainvälisellä asenteella, uutta pelkäämättä

02.06.2017 | Teksti:

Kansalainen Sinebrychoff 2016 –raportti kertoo työstämme kestävän kehityksen hyväksi

”Kun sinebrychoffilaiset valmistavat juomia, ne tulevat kaikkein parhaiten ja vastuullisimmin valmistetuiksi.” Näin kirjoittaa toimitusjohtaja Pekka Tiainen Sinebrychoffin vuoden 2016 kestävän kehityksen raportin katsauksessa. Tällainen lause vaatii taakseen vankkoja perusteluja ja niitä meillä on esittää, alla joitain esimerkkejä:

 • Olemme erittäin vesitehokas panimo: yhden juomalitran valmistukseen käytämme ainoastaan 2,5 litraa vettä; vettä, joka tulee panimollemme Päijänteestä.
 • Hiilidioksidin talteenotto pienentää hiilijalanjälkeämme: ennen kaikki panimollamme oluen valmistuksessa muodostuva hiilidioksidi puhallettiin ilmaan, mutta vuonna 2014 käyttöönotettu Eco2Brew-laitteisto kerää hiilidioksidin talteen. Kerätty hiilidioksidi kierrätetään uudelleen juomien valmistukseen. Vuonna 2016 hiilidioksidiomavaraisuutemme oli 43 %, ja vuoden 2017 tavoite on 50 %.
 • Energiankulutuksemme on vähentynyt 16 % vuoden 2005 tasosta. Olemme liittyneet mukaan myös elinkeinoelämän energiatehokkuussopimukseen uudelle sopimuskaudelle 2017–2025. Tavoittelemme 8 648 MWh:n eli 10,5 prosentin kulutuksen vähennystä vuoteen 2025 mennessä. Tähän uskomme pääsevämme mm. panimollemme vuonna 2016 asennetun lämmön talteenottolaitoksen ansiosta. Lämpöpumppujen avulla saadaan kerättyä talteen jopa 15 000 MWh vuodessa.
 • Työturvallisuudessa etenemme hyvää vauhtia kohti tavoitettamme nolla tapaturmaa, sillä viime vuonna tapaturmia oli enää kymmenen, vuonna 2015 niitä oli 17, ja tämän vuoden tavoite on 0-2.
 • Olemme jo pitkään viestineet kohtuukäyttöä jääkiekkokaukaloiden laidoilla sekä monenlaisten ruoka-aktivointien avulla.
 • Kuten kaikkialla Carlsbergissa-konsernissa otamme vähitellen käyttöön varoitusikonit kaikissa alkoholijuomapakkauksissamme. Jokaiselle brändille valitaan sopivan viestin seuraavista vaihtoehdoista: ei alle 18-vuotiaille; ei raskaana olevalle; ei autoa ajavalle.
 • Tarkastutimme ennakkoon kaikki tv-mainoksemme panimoalan ennakkotarkastustoimikunnassa. Emme saaneet niistä emmekä muustakaan markkinoinnistamme tai mainoksistamme yhtään viranomaishuomautusta vuonna 2016.

Kestävyys ja vastuullinen toiminta ovat vahvasti mukana Carlsberg-konsernin viime vuonna julkistamassa, vuoteen 2022 ulottuvassa strategiassa SAIL’22. Uuden strategian myötä pyrimme kohdentamaan vastuullisuustyömme entistä tarkemmin asioihin, joissa meillä on eniten mahdollisuuksia saada aikaan myönteistä kehitystä. Nämä ovat:

 • energia ja ilmasto
 • vesi
 • vastuullinen juominen
 • työterveys ja -turvallisuus.

Kansalainen Sinebrychoff 2016 -raportti on jäsennelty näiden pääteemojen mukaisesti. Tutustu koko raporttiin verkkosivuillamme tästä linkistä.