Jouluoluen mallasohra tulee tänä vuonna Linnaisten kartanosta

11.03.2015 | Teksti:

Sinebrychoffin Jouluoluen 2015 mallasohran viljelijäksi on valittu Linnaisten kartanon isäntä Christian Stjernvall Mäntsälästä. Viljelijä valittiin tänä vuonna Viking Maltin auditoimista mallasohran sopimusviljelytiloista. Tila-auditoinneilla varmistetaan ketjun tuoteturvallisuus ja edistetään hyviä viljelykäytäntöjä, joilla voidaan vähentää ympäristökuormitusta ja suojella vesistöjä.

”Mallasohra on suurelle yleisölle aika tuntematon tuote. Pidän viljelykilpailun tavasta nostaa tuotantoketjun alkupäätä esille. Eikä lopputuotteessakaan ole valittamista, Sinebrychoffin Jouluolut on suomalaisista raaka-aineista valmistettu korkealaatuinen juoma”, Christian Stjernvall toteaa.
Jouluolutta pannaan syksyllä jo 29. kerran, ja oluen mallasohran voi jo 8. kertaa jäljittää nimetylle tilalle. Syksyllä keitettävän oluen Harbinger-mallasohra on kasvanut Linnaisten kartanon mailla, Mäntsälän Sahakylässä, alle 50 kilometrin päässä Sinebrychoffin panimolta ja noin 40 km etäisyydellä Viking Maltin Lahden mallastamolta. Yli 200 vuotta Stjernvallin suvun hallussa ollutta tilaa viljelee KTM Christian Stjernvall yhdessä vaimonsa Annika Warras-Stjernvallin kanssa.
Mallasohran laatuvaatimukset ovat korkeat, mutta Linnaisten kartanon vuoden 2014 mallasohrasato täytti ne helposti. Proteiinit olivat juuri toivotulla tasolla, itävyys hyvä ja jyvät kooltaan tasalaatuisia ja ehjiä.
Kasvukausi oli ohralle sekä liian kylmä että liian helteinen
”Kesä 2014 oli kasvuolosuhteiltaan erittäin haastava. Kylvöille päästiin ajoissa, mutta kesäkuu oli todella kylmä ja märkä. Siitä ei ohra pidä, sillä matalajuurisena kasvina se kärsii helposti liiasta vedestä. Ankarasta kesäkuusta selvinneet kasvustot lähtivät kuitenkin voimakkaaseen kasvuun heinäkuun alussa säiden lämmettyä. Heinäkuusta tulikin ennätyshelteinen, paikoittain jopa liian lämmin ohrakasvustojen kannalta. Heikoimmat kasvustot pakkotuleentuivat liian aikaisin, mikä näkyi satomenetyksinä ja pienenä jyväkokona. Pieni jyväkoko ja heikot lajittelut olivatkin selkeästi mallasohrasadon 2014 suurin hylkäyssyy. Linnaisten kartanon viljelemä Harbinger pärjäsi lajikkeena haastavissa olosuhteissa kuitenkin hyvin”, Viking Maltin viljanhankintapäällikkö Sanna Kivelä kertoo.
Itämeren asialla
”Sinebrychoffin oluen tuotanto on pitkälti riippuvainen luonnosta saatavista raaka-aineista: Päijänne-tunnelin vedestä ja suomalaisesta ohramaltaasta” panimomestari Tapio Kangas-Heiska toteaa.
”Viime vuonna solmimamme BSAG Elävä Itämeri -säätiön kumppanuus merkitsee meille sitoutumista mallasohranhankintamme ja sen tuotannon kehittämiseen tavalla, joka parantaa Itämeren ekologista tasapainoa. Tämä tapahtuu tiiviissä yhteistyössä mallastoimittajamme Viking Maltin sekä sopimusviljelijöiden kanssa. Keinot ympäristökuormituksen vähentämiseksi ovat mm. maan kasvukunnosta huolehtiminen, kasvipeitteisyys sekä vuoroviljely. Seuranta- ja kehittämistyökaluina toimivat tila-auditoinnit, jotka auttavat viljelijöitä kehittämään työtapojaan, sekä sopimusviljelijäseminaarit.”
Ympäristö mielessä, ravinteet hyötykäyttöön
Linnaisten kartanon maista 500 hehtaaria on viljelyksessä, metsää on 1400 ha. Tilan päätuotantokasvi on ohra, ja koko ohrasato pyritään saamaan mallasohraksi. Tilalla viljellään myös öljykasveja maanparannukseen, vehnää ja aika ajoin ruista sekä härkäpapua vuoroviljelyn tehostamiseksi. Isännän ja emännän lisäksi tilalla on yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen työntekijä. Stjernvallien neljä poikaa ovat kiireaikoina viikonloppu- ja kesätyövoimaa.
”Elintarviketuotannossa pitää jokaisessa tuotantoketjun vaiheessa pitkäjänteisesti käyttää kaikki keinot ympäristökuormituksen vähentämiseksi. Linnaisten mailla parannamme maan viljavuutta ja pyrimme niin ravinteiden hyötykäyttöön kuin vakaaseen ravinnetasoon resursseja hukkaamatta. Myös ojitusten on oltava kunnossa, sillä liettynyt maa estää kasvustoa käyttämästä hyväksi ravinteita. Kasvitautien haittoja minimoimme vuoroviljelyllä. Suunnitelmallisen metsänhoidon aloitimme Linnaisissa 1951, ja metsänhoitosuunnitelmat päivitetään vuosittain”, Christian Stjernvall kertoo.

Lue lisää:
http://www.sinebrychoff.fi/Media/uutiset/Pages/JouluoluenmallasohratuleetanavuonnaLinnaistenkartanosta.aspx