Sinebrychoff valmistaa juomansa jatkossa uusiutuvalla energialla – tavoitteena Keravan panimon hiilineutraalius

16.12.2020 | Teksti:

Sinebrychoff valmistaa juomansa 100 % uusiutuvalla energialla 1.1.2021 alkaen. Tämä tulee mahdolliseksi, kun Sinebrychoffin yhteistyökumppani Keravan Energia luopuu turpeen käytöstä, eikä juomien valmistamiseen myöskään käytetä fossiilisia polttoaineita. Merkittävä tekijä on myös lämmön talteenotto Sinebrychoffilla. Työ ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi jatkuu, sillä tavoitteena on panimon hiilineutraalius keväällä 2021.  

Keravan Energia on päättänyt luopua tämän vuoden loppuun mennessä turpeen käytöstä. Lisäksi Sinebrychoff on sopinut Keravan Energian kanssa, että Sinebrychoffin juomien valmistukseen käytettävän lämpöenergian tuotannossa ei käytetä jatkossa fossiilisia polttoaineita, vaan pelkästään puupolttoainetta sertifioiduista vastuullisesti hoidetuista metsistä.

Puupolttoaine on pääosin metsätähdehaketta ja noin neljännes sivutuotteita (puru, kuori) esimerkiksi sahoilta. Keravan Energia hankkii puuraaka-aineen kotimaisilta toimittajilta. Alkuperältään raaka-aine on 80-prosenttisesti kotimaista, loppu on peräisin Baltiasta ja Venäjältä.

”Sinebrychoff on sitoutunut ilmastonmuutoksen torjuntaan ja tieteeseen perustuviin ilmastotavoitteisiin (Science Based Targets), jotta ilmastonmuutos saadaan rajoitetuksi 1,5 asteeseen. Osana kestävän kehityksen ohjelmaamme Together Towards Zero eli Yhdessä kohti nollaa siirrymme ensi vuoden alussa käyttämään pelkästään uusiutuvaa energiaa, ja saavutamme tavoitteemme uusiutuvista energialähteistä 9 vuotta etuajassa,” Sinebrychoffin viestintä- ja vastuullisuusjohtaja Marja-Liisa Weckström kertoo.

Tavoitteena hiilineutraalius

Sinebrychoff on käyttänyt vihreää sähköä jo vuodesta 2015. Siirtyminen uusiutuvaan lämpöenergiaan jatkaa panimon määrätietoista työtä kohti hiilineutraaliutta. Joitakin ilmastopäästöjä, kuten yhtiön kylmälaitteiden vuodot, jää vielä kompensoitavaksi, ja Sinebrychoff kartoittaa parhaillaan parhaita käytäntöjä sitä varten. Tarkoituksena on, että Sinebrychoffin panimo on hiilineutraali kevään 2021 aikana.

Lämmön talteenotolla reilut energiasäästöt

Sinebrychoff käyttää lämpöenergiana Keravan Energialta tulevaa 165-asteista kuumaa vettä vuodessa yhteensä 30 GWh (gigawattituntia). Panimo saavutti elinkeinoelämän energiatehokkuussopimuksen säästötavoitteensa jaksolle 2017–2025 reilusti etuajassa jo vuonna 2018.

”Olemme kuitenkin jatkaneet tehostamistoimenpiteitä sekä lämpö- että sähköenergian osalta. Mittavia säästöjä on saatu aikaan erityisesti tehostamalla lämmöntalteenottoa lämpöpumppujen avulla. Vuonna 2019 keräsimme talteen lämpöä 9 300 MWh, mikä vastaa 450 omakotitalon vuotuista lämpöenergian tarvetta ja kattaa koko tuotantolaitoksemme lämmöntarpeesta 23 %. Parhaillaan tehostamme lämmöntalteenottoa jätevedestä uusimalla lämmönvaihtimet. Mitä tehokkaampia me olemme talteenotossa, sitä enemmän meillä on mahdollisuuksia kierrättää lämpöä Keravan Energian kautta kaikille sen kaukolämpöverkossa oleville,” Sinebrychoffin tuotanto- ja toimitusketjujohtaja Pasi Lehtinen sanoo.

Lue koko tiedote Sinebrychoffin verkkosivuilta:
https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/sinebrychoff-valmistaa-juomansa-jatkossa-uusiutuvalla-energialla/