Pekka Haavisto toivoo lisää alkoholittomia vaihtoehtoja

31.08.2017 | Teksti:

Vihreiden presidenttiehdokas Pekka Haavisto myöntää, että keskusteluun alkoholin hyödyistä ja haitoista liittyy monenlaisia hankalia asioita. Alkoholin ympärillä vellovassa keskustelussa on pari ikuisuuskysymystä, joista tuskin päästään yhteisymmärrykseen ainakaan lähiaikoina. ”Ne ovat prosentit ja saatavuus. Ja siinä sodassa ei oikein ole voittajia.”

Haavisto suuntaisikin katseet niihin asioihin, joissa todellisia kehitysaskeleita pystytään ottamaan helpommin. ”Miettisin asioita kuten, miten tavoitettaisiin erilaisia asiakkaita, miten tarjotaan parempia alkoholittomia vaihtoehtoja kuluttajille, miten luodaan parempaa kaupunkikulttuuria ja mitä kivoja uusia ideoita siinä voitaisiin kehittää. Mentäisiin etukenossa sellaisiin suuntiin, joissa kattona on vain taivas ja joissa kenelläkään ei voikaan olla mitään vasta-argumenttia.”

Haaviston toiveena on, että vapaana rehottavaa matkustajatuontia saataisiin tulevaisuudessa jollain tavalla suitsittua. ”Uskon, että kaikilla on sama toivomus, että Viron verokanta nousisi, niin kuin se nyt on vähän noussutkin. Se tekisi epäedullisemmaksi eroa maiden välillä. Viron matkustajatuonnin osalta olemme selvästi EU:n vapaan liikkuvuuden pienoisia häviäjiä.”

Yksi havainto kuluttajien muuttuneista tottumuksista, joka ei Haaviston mielestä vielä ole saanut tarpeeksi huomiota, on hyvin vähän tai ei ollenkaan alkoholia sisältävien juomien suosion nousu. Nuorten kohdalla trendi laskevasta alkoholinkulutuksesta on ollut nähtävissä jo pitkään, mutta myös muut asiat, kuten työelämän kasvavat vaatimukset ovat vaikuttaneet siihen, että ihmiset kaipaavat enenevissä määrin virvokkeita, joissa on matala alkoholiprosentti tai ei alkoholia ollenkaan.

Kesän aikana kauppojen ja ravintoloiden tarjontaan on ilmestynyt yhä enemmän myös näitä vaihtoehtoja. Haavisto toivoo tämän kehityksen vielä jatkuvan. ”Tämän kuluttajaryhmän tasavertainen kohtelu olisi mielestäni yksi asia, jossa pitäisi selvästi ottaa sellainen kehityshyppy.”

Haavisto näkee, että viranomaiskulttuuri on parantunut merkittävästi viime vuosina ja sitä myötä edellytykset kehitykselle ovat nyt merkittävästi paremmat, kuin oli vielä joitain vuosikymmeniä sitten. ”Muistan hirveän hyvin sellaiset ajat, jolloin kaikki oli kiellettyä ja kaikki oli lupien takana ja ongelmallista.” Haavisto muistuttaa, että viranomaisilta pitäisi aina löytyä palvelukulttuuria. ”Se on ikävää, jos julkinen palvelu ei näiden osalta toimi. Sitä tietysti päättäjänä toivoisi, että jos ilmenee tiettyjä pullonkauloja tai asioita, joihin törmätään uudestaan ja uudestaan, niin olisi hyvä ottaa yhteys kansanedustajiin ja päättäjiin.”

Hän pitää tärkeänä tapoja, joilla voidaan tukea sivistyneemmän alkoholikulttuurin kehitystä Suomessa. ”Se stereotyyppinen alkoholinkulutuskuva, joka meillä on, pitäisi saada murrettua. Ja uskon sen tapahtuvan kulttuurin kehityksen myötä. Sitä päättäjienkin pitäisi mahdollisimman paljon tukea.”