Harrastestipendit keravalaisille lapsille ja nuorille kevääksi 2015

02.12.2014 | Teksti:

Paikallisena toimijana haluamme tukea keravalaisia lapsia ja nuo­ria harrastestipendillä. Pidämme tärkeänä, että jokaisella nuorella olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa. On­nistumisen kokemukset antavat itseluottamusta, ja harrastuksen pa­rista voi löytää uusia kavereita.

”Haluamme osaltamme ehkäistä nuorten syrjäytymistä ja uskomme, että ryhmätoiminta ja harrastukset auttavat tässä. Myönteiset oppimiskokemukset, onnistuminen ja osallisuuden tunne ovat innostavia tekijöitä nuoren elämässä. Pidämme tärkeänä, että jokaisella heistä olisi mahdollisuus kehittää itseään jonkin harrastuksen parissa”, sanoo viestintäjohtaja Marja-Liisa Weckström.

”Yritysten yhteiskuntavastuuta tarvitaan. Sinebrychoff on oiva esimerkki paikallisesta yhteistyöstä. Stipendit ovat merkittävä kädenojennus varsinkin monilapsisille perheille, joissa rahasta on tiukkaa”, selvittää Keravan toimialajohtaja Pertti Rantanen.

Harrastestipendiä voi hakea 7 – 17-vuotias keravalainen nuori ke­vääksi 2015. Valintaperusteina ovat mm. lapsen ja perheen elämänti­lanne ja taloudelliset resurssit. Stipendi on tarkoitettu ohjattuun har­rastetoimintaan urheiluseurassa, kansalaisopistossa tai taiteen perus­opetusta antavassa oppilaitoksessa, esimerkiksi musiikkiopistossa.

Harrastestipendin hakuaika on 1.12.2014 – 9.1.2015. Hakulomak­keen voit tulostaa netistä www.sinebrychoff.fi taihttp://www.kerava.fi/palvelut/liikunta-ja-ulkoilu/avustukset. Voit myös hakea lomakkeen Keravan kau­punginkirjastosta (Paasikivenkatu 12).Stipendin saajat valitsemme yhteistyössä Keravan kaupungin kanssa.

Hakulomakkeen liitteineen tulee olla perillä Keravan Liikuntapal­velussa 9.1.2015 klo 14 mennessä: Keravan Liikuntapalvelu, Metso­lantie 3, 04200 Kerava. Liikuntapalvelun toimisto sijaitsee jäähallin yhteydessä. Kuoreen merkintä: Harrastestipendi.

Lisätietoja:
Viestintäjohtaja Marja-Liisa Weckström,
p. 040 727 6730, Sinebrychoff

Toimialajohtaja Pertti Rantanen,
p. 040 318 2055, Keravan kaupunki