Alkoholilain valmistelu: näistä nyt puhutaan

26.04.2017 | Teksti:

Panimoteollisuus, ravintola-ala, myymälät ja kuluttajat odottavat malttamattomina uuden lain voimaantuloa. Matkalla on ollut monta mutkaa ja nyt STM lupaa lain eduskuntaan ennen kesää. Voimaantuloaika on yhä auki.

Noin vuosi sitten Juha Sipilän johtama hallitus kertoi näkemyksensä alkoholilain kokonaisuudistuksen suurista linjoista. Odotimme, että se vietäisiin nopeasti eteenpäin niin, että tämän vuoden alusta meillä olisi ollut uusi laki voimassa. Näin ei käynyt, vaan lakiesitys lähti lausuntokierrokselle vasta viime vuoden marraskuussa, ja STM otti lausuntoja vastaan tämän vuoden tammikuun puoleenväliin asti. Rinnakkain lausuntokierroksen kanssa käynnistyi alkoholilain ilmoitusmenettely, jossa Euroopan komissio ja muut jäsenvaltiot arvioivat, onko ehdotettu lainsäädäntö yhteensopiva EU-oikeuden kanssa.

Panimoteollisuus, ravintola-ala ja myymälät odottavat luonnollisesti malttamattomina uuden lain voimaantuloa. Muutoksia odottavat myös kuluttajat, sillä kolme neljästä eli 75 % kokee, että alkoholilainsäädännön rajoituksia tulisi purkaa. Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton Taloustutkimuksella teettämän tutkimuksen mukaan nimittäin 30 % purkaisi rajoituksia selvästi ja 45 % jonkin verran.

Missä nyt siis mennään?

Etämyyntikielto vastoin EU-lainsäädäntöä

Maaliskuussa uutisoitiin Euroopan komission sisämarkkinoiden pääosaston mietinnöstä, jossa todetaan alkoholilakiin suunnitellun etämyyntikiellon loukkaavan EU:n sisämarkkinoita. Laissa voi olla tiettyjä kansallisia poikkeuksia, mm. kansanterveydellisiin syihin vedoten, mutta asiantuntijoiden mukaan kieltoa on vaikea perustella yhdessä lakiin kirjattujen muiden uudistusten kanssa. Esimerkiksi Alkon kasvavat oikeudet myydä tuotteitaan liikepaikkojensa ulkopuolella puoltavat myös muiden toimijoiden oikeuksia harjoittaa etämyyntiä EU:n alueella.

Lisää vettä myllyyn laittoi Helsingin hovioikeuden päätös ns. Alkotaxi-tapauksessa, jossa oikeus hylkäsi osan virolaista liikkeenharjoittajaa kohtaan nostetuista syytteistä ja totesi alkoholin etämyyntikiellon olevan mietojen alkoholijuomien osalta ristiriidassa EU-oikeuden kanssa. Tällä päätöksellä saattaa olla merkittäviäkin vaikutuksia oluen vähittäismyynnin kannalta tulevaisuudessa.

Saadaanko lakiesitys eduskunnan käsittelyyn toukokuussa?

Valmisteleva ministeriö STM kertoi jokin aika sitten, että eduskunnalle hallituksen esitys on määrä toimittaa 18.5. Epäselvyydet etämyynnin osalta ovat
herättäneet huolen lain etenemisen aikataulusta. STM kuitenkin vakuutti tällä viikolla tiedotteessaan, että lain valmistelu etenee suunnitellusti ja hallituksen esitys tullaan antamaan eduskunnan käsittelyyn vielä kevätistuntokauden aikana. Voimaantuloaika on siten vielä auki, mutta pidetään peukkuja tammikuun 2018 puolesta!

Myös Sinebrychoffiin viestintä- ja yhteiskuntavastuujohtaja Marja-Liisa Weckström (kuvassa oikealla) toivoo kansanedustajilta ja päättäjiltä rohkeutta ja uskoa suomalaisiin. ”On vastuullista ottaa pieniä askeleita eteenpäin niin kuin hallitus viime vuonna linjasi. Pieni on parempi kuin iso kertarysäys. Tekisi mieli sanoa, että ’just do it’”, Weckström rohkaisee.

Panimoliitto vaatii olutveron puolittamista

Panimoliitto toi tällä viikolla esiin vaatimuksensa olutveron puolittamisesta asteittain seuraavan seitsemän vuoden aikana. Suomessa on EU-maiden ylivoimaisesti raskaimmin verotettu olut ja Suomen olutvero on moninkertainen Viroon nähden. Jokainen kotimainen alkoholiveron korotus on lisännyt rajakaupasta tuotujen juomien määrää.

”Panimojuomien kasvanut matkustajatuonti on ongelma, joka pitää pysyvällä tavalla ratkaista. Suomen on laskettava oluen verotus kilpailukykyiselle tasolle Viroon nähden. Tämä tarkoittaa olutveron puolittamista 10 – 15 prosentin maltillisilla laskuilla vuosittain”, sanoo Panimo- ja virvoitusjuomateollisuusliiton toimitusjohtaja Elina Ussa.

Hallituksen agendalla verokysymykset ovat esillä tuttuun tapaan elokuun budjettiriihessä.

http://www.panimoliitto.fi/suurin-osa-suomalaisista-purkaisi-alkoholirajoituksia/

http://stm.fi/artikkeli/-/asset_publisher/alkoholilain-valmistelussa-otetaan-huomioon-alkoholijuomien-etamyyntia-koskeva-helsingin-hovioikeuden-tuomio

http://www.panimoliitto.fi/suomen-olutvero-on-puolitettava-vero-on-nyt-eun-korkein/