Käyttöehdot ja rekisteriseloste

Käyttöehdot

Näitä käyttöehtoja (”Käyttöehdot”) sovelletaan https://eniki.fi-sivuston (”Sivusto”) käyttöön. Alasivustojen tai linkkisivustojen käyttöä koskevat kunkin alasivuston ja linkkisivuston käyttöehdot (”Alasivusto”). Mikäli Alasivustoilla ei ole omia käyttöehtoja, sovelletaan näitä Käyttöehtoja.

Tekijänoikeudet ja käyttörajoitukset

Kaikki tämän Sivuston tai Alasivustojen materiaali, tekijänoikeudet, tavaramerkit ja kaikki muut tämän aineiston immateriaalioikeudet ovat Oy Sinebrychoff Ab:n (”Sinebrychoff”) tai muiden aineiston omistajien omaisuutta. Pois lukien lain nimenomaisesti sallimia tapauksia, tämän Sivuston tai sen Alasivustojen sisältöä ei saa käyttää, kopioida, lainata, muokata, kääntää, jakaa tai muutoin hyödyntää ilman Sinebrychoffin tai aineiston omistajan lupaa. Sinebrychoff pidättää oikeuden lisätä, poistaa tai muokata näitä Käyttöehtoja tai tämän Sivuston tai sen Alasivustojen sisältöä ilman eri ilmoitusta. Myös sivun visuaalinen ilme ja sivuilla julkaistava aineisto, kuten esimerkiksi kuvat, tekstit, ohjelmistot ja äänet ovat Sinebrychoffin tai sen yhteistyökumppaneiden tai palveluntarjoajien tavaramerkkioikeuden, tekijänoikeuden ja/tai muiden immateriaalioikeuksien suojaamaa omaisuutta. Sinebrychoff pidättää kaikki oikeudet tällä Sivustolla julkaistavaa aineistoon.

Vastuuvapauslauseke

Kaikki tämän Sivuston ja Alasivustojen sisältämä aineisto toimitetaan ”sellaisena kuin se on” ilman mitään takuuta esimerkiksi kaupallisesta hyödynnettävyydestä, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen tai muiden osapuolten immateriaalioikeuksien loukkaamattomuudesta. Sinebrychoff ei takaa, että sivustojen kaikki sisältö on virheetöntä tai täysin ajan tasalla. Sinebrychoff ei myöskään takaa Internet-sivustonsa keskeytyksetöntä tai virheetöntä toimintaa.

Sivustolta tai Alasivustoilta voi olla linkkejä kolmansien osapuolien omistamille tai ylläpitämille sivuille. Tällaisille sivuille siirtyessään käyttäjän on tutustuttava ja hyväksyttävä niiden mahdolliset käyttöehdot ennen käytön aloittamista. Sinebrychoffilla tai sen palveluntarjoajilla ei ole mahdollisuuksia vaikuttaa niiden sivujen sisältöön, joihin sen sivuilta on linkkiyhteys ja jotka on tehty tai julkaistu jonkun muun kuin Sinebrychoffin toimesta eikä Sinebrychoff vastaa niiden sivujen sisällöstä.

Linkit muille internet- ja extranetsivuille

Tätä Sivustoa ja sen Alasivustoja lukuun ottamatta Sinebrychoff ei valvo tai ylläpidä sellaisten sivustojen sisältöä, joihin on linkki tältä Sivustolta tai sen Alasivustoilta (”Linkkisivut”). Sinebrychoff ei suosittele viittauksia Linkkisivuihin tai tiettyyn kolmannen osapuolen tuotteeseen tai palveluun tällä Sivustolla, sen Alasivustolla tai Linkkisivustolla. Sinebrychoff ei ole vastuussa Linkkisivustojen toimivuudesta tai niiden käytöstä.

Vastuunrajoitukset

Sinebrychoff ei ole missään tapauksessa vastuussa mistään vahingoista (mukaan lukien vahingot, jotka johtuvat liiketoiminnan voittojen menettämisestä, ansiotulojen menetyksistä tai tietojen menettämisestä) jotka johtuvat tämän Sivuston, Alasivustojen tai Linkkisivustojen käytöstä tai käytön estymisestä, vaikka tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta olisi etukäteen ilmoitettu.

Käyttäjän toimittama sisältö

Kaikkea käyttäjän tälle sivustolle siirtämää tai välittämää aineistoa, tietoja ja muuta sisältöä (”Käyttäjän toimittama sisältö”) pidetään ei-luottamuksellisena ja tekijänoikeuksista vapaana aineistona. Täten Sinebrychoffilla ei ole Käyttäjän toimittaman sisällön suhteen mitään velvoitteita tai sitoumuksia.

Evästeet

Mitä evästeet ovat?

Evästeet ovat pieniä tekstitiedostoja, joita verkkosivustot, joilla käyt, asettavat tietokoneesi tai matkapuhelimesi selaimeen. Evästeitä käytetään yleisesti verkkosivustojen toiminnan mahdollistamiseksi ja käyttäjäkokemuksen parantamiseksi, sekä myös tiettyjen tietojen toimittamiseksi verkkosivustojen omistajille. Evästeemme saattavat sisältää tietoja verkkomieltymyksistäsi, ja niiden avulla voimme räätälöidä verkkosivustomme sinua kiinnostavaksi.

Kuinka evästeiden käytön voi sallia tai kieltää?

Käyttäjät voivat määrittää laitteensa sallimaan kaikki evästeet, ilmoittamaan, kun eväste asetetaan, tai kieltämään kaikki evästeet. Viimeinen edellä mainituista vaihtoehdoista tarkoittaa, että tiettyjä yksilöityjä palveluita ei voida tarjota kyseiselle käyttäjälle, ja siitä johtuen käyttäjä ei ehkä saa kaikkea hyötyä verkkosivustojemme kaikista ominaisuuksista.

Jos haluat kieltää kaikki evästeet tai vain tietyt evästeet, voit muuttaa selaimesi asetuksia sen mukaisesti. Jokainen selain on kuitenkin erilainen, joten tarkista selaimesi ”Ohje”-valikosta, kuinka voit muuttaa omia evästeasetuksiasi.

Kuinka käytämme evästeitä?

Evästeiden antamat tiedot voivat auttaa meitä analysoimaan verkkosivustojemme käyttöäsi sekä parantamaan käyttäjäkokemustasi, kun vierailet verkkosivustoillamme. Evästeillämme kerättyjä tietoja ei käytetä sinun tunnistamiseesi tai mainosten lähettämiseen sinulle sähköpostitse tai postitse. Tarkoituksemme ei myöskään ole käyttää evästeitä yksilöidyn mainonnan kohdistamiseen lapsille.

Minkälaisia evästeitä käytämme ja mihin tarkoituksiin?

Teknisesti välttämättömät evästeet.

Jotkin evästeistämme ovat välttämättömiä, jotta verkkosivustojamme tai niiden tiettyjä ominaisuuksia voidaan käyttää. Tällaisia toiminnallisia evästeitä ei voida kieltää verkkosivustojamme käytettäessä. Näihin kuuluvat evästeet, jotka rekisteröivät, onko käyttäjä sallinut evästeiden käytön verkkosivustoillamme vai ei.

Istuntokohtaiset evästeet ja personointievästeet.

Saatamme käyttää istuntokohtaisia evästeitä mahdollistaaksemme verkkosivustojemme toiminnot, kuten esimerkiksi käyttäjän siirtymisen eri sivujen välillä. Nämä evästeet vanhenevat istunnon päättyessä (esim. kun käyttäjä sulkee selainikkunan). Saatamme myös käyttää evästeitä, jotka säilyvät pidempään, jotta voimme muistaa mieltymyksesi ja valintasi verkkosivustoillamme. Nämä evästeet muistavat verkkosivuston käyttöösi liittyviä tietoja, joiden avulla pystymme tarjoamaan sinulle kohdistettuja uutisia ja tiedotteita Sivustolla.

Analyysievästeet.

Saatamme käyttää analyysievästeitä parantaaksemme verkkosivustojemme toimintakykyä keräämällä tietoja siitä, kuinka paljon vierailijoita sivustolla käy, mistä he siirtyvät sivustolle ja kuinka he sivustoa käyttävät (esim. millä sivuilla vierailijat eniten käyvät).

Sosiaalisen median evästeet.

Saatamme sisällyttää Sivustolle ominaisuuksia kolmansien osapuolien sivustoilta, erityisesti tietyistä sosiaalisista medioista (Facebook, Twitter, Youtube). Näissä ominaisuuksissa on joskus komentoja tai muita elementtejä, jotka voivat lukea, ja joskus asettaa, laitteellesi noiden kolmansien osapuolien evästeitä. Tällaiset evästeet saattavat mahdollistaa kohdistetun mainonnan. Tarkemmat tiedot sosiaalisen median evästeistä saat kunkin sosiaalisen median omista käyttöehdoista.

Rekisteriseloste

Henkilörekisterilain (22.4.1999/523) 10 §:n mukainen rekisteriseloste:

1. REKISTERINPITÄJÄ

Oy Sinebrychoff Ab (jäljempänä “Sinebrychoff”) y-tunnus 0113951-4, PL 87

04201 Kerava

2. TARKASTUSOIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on tallennettu sekä kieltää tietojensa luovuttaminen ja käsittely suoramainontaan tai muuhun suoramarkkinointiin. Tarkastuspyyntö, kielto käyttää tai luovuttaa tietoja tulee lähettää kirjallisesti osoitteeseen:

Oy Sinebrychoff Ab, Viestintä, PL 87, 04201 KERAVA.

3. REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on Sinebrychoffin asiakassuhteiden hoitaminen, hallinta ja ylläpito, asiakaskirjeiden ja tiedotteiden sekä mainonnan ja suoramarkkinoinnin suuntaaminen sekä asiakkaan todentaminen asiakastietojen perusteella Sinebrychoffin viestimien ja palvelujen kautta henkilötietolain mukaisesti ja luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille.

4. HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN PERUSTE

Henkilötietoja käsitellään rekisteröidyn suostumuksella tai toimeksiannosta ja / tai asiakassuhteen perusteella. Rekisteri sisältää Sinebrychoffin asiakastietoja sekä tietoja kuluttajista, jotka ovat luovuttaneet henkilötietonsa Sinebrychoffin käyttöön rekisteröimällä ne Sivuston kautta.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisterissä käsitellään seuraavia tietoja:

– asiakkaan sukunimi ja etunimi

– yritysasiakkaan nimi ja y-tunnus

– asiakasnumero

– katuosoite, postinumero ja postitoimipaikka

– kiinteä puhelinnumero

– matkapuhelinnumero

– telefaxnumero

– sähköpostiosoite

– lupatiedot ja asiakkaan ilmoittamat kiellot

6. REKISTERIN TIETOLÄHTEET

Henkilötietoja kerätään tietosuojalainsäädännön nojalla ja rekisteröidyltä itseltään. Henkilötietoja päivitetään rekisteröidyn itse ilmoittaessa muutoksista tai muuten ottaessa yhteyttä. Henkilötietoja voidaan päivittää myös väestötietojärjestelmästä (ja muista asianmukaisista rekistereistä) saatavilla tiedoilla.

7. HENKILÖTIETOJEN LUOVUTUKSET

Sinebrychoff ei luovuta eikä siirrä suoramarkkinointia varten asiakasrekisteritietoja yhteisönsä ulkopuolisille tahoille tai Euroopan unionin jäsenvaltioiden alueen tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle ilman rekisteröidyn kirjallista suostumusta. Henkilötietoja voivat prosessoida Sinebrychoffin puolesta Sinebrychoffin lukuun toimivat palveluntarjoajat.

8. REKISTERIN SUOJAAMINEN

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina ja ne ovat suojattuina ulkopuoliselta käytöltä. Tietokantajärjestelmään pääsee vain määritellyillä käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9. REKISTERITIETOJEN SÄILYTYS JA HÄVITTÄMINEN

Asiakkaan tiedot säilytetään niin kauan, kuin on tarpeen asiakassuhteen tai muun rekisteriselosteessa mainitun tehtävän hoitamiseksi. Vanhentuneet ja tarpeettomat tiedot poistetaan, ellei laista ja asetuksista muuta aiheudu.

11. REKISTERÖIDYN INFORMOINTI

Rekisterissä olevalle asiakkaalle ilmoitetaan rekisteristä siinä vaiheessa kun tietoja käytetään, jos tieto on saatu muualta kuin asiakkaalta suoraan. Muutoin asiakasta informoidaan tiedon keräämisen yhteydessä.